Historie

Něco málo z historie….
Schola Gaudete, tak jak ji známe dnes, existuje něco málo přes dva roky. Do 29. května 2011, kdy jsme si spolu zazpívali oficiálně poprvé, jsme fungovali jako dvě samostatná hudební tělesa – Majdovci z farnosti Domanín a schola Gaudete ze Bzence. Kořeny naší činnosti však sahají ještě hlouběji. Schola Gaudete zpívá už od roku 2001, kdy se sešlo několik nadšenců a svými popěvky doprovodili významnou událost naší farnosti – přijetí svátosti křesťanské dospělosti. Od té doby se tato skupinka několikanásobně rozrostla a její činnost se také podstatně rozšířila. Máme na svědomí hudební doprovody nedělních mší, významných křesťanských svátků a svátostí, ale i jiných kulturních akcí v našem městě.

Protože schola čítá velkou část místní farní mládeže, bere si na svá bedra i tučnější sousta, jako je pořádání farního plesu nebo farního tábora. To vše za podpory našeho tehdejšího otce patera Jaroslava Cigoše.

V roce 2007 naši farnost omladil náš nový otec pater Peter Majda, který nás motivoval k ještě lepším výkonům. Dali jsme vědět o naší činnosti i v okolních obcích, „zacifrovali“ jsme si s cimbálovou muzikou, oženili jsme našeho dirigenta, troufli jsme si dokonce na takové hudební dílko, jakým je Popelka Nazaretská.

Otec Peter rozdmýchal hudebního ducha také v naší sesterské farnosti – v Domaníně. Tam se začaly postupně rozeznívat písně hlavně na dětských mších svatých. Do povědomí se Majdovci dostali po svém vystoupení na přehlídce mládežnických schol ve Bzenci pořádané v roce 2010, tehdy ještě jako schola z Domanína a tehdy to asi všechno začalo. Tu přijelo pomoct několik členů bzeneckého Gaudete, jindy zase Domanín posilnil řady ve Bzenci. A tak se stalo, že někteří členové stíhaly zároveň aktivně zpívat  v obou scholách současně. Pomyslným lepidlem mezi oběma scholami se staly Těmice – jakási neutrální půda mezi oběma částmi farnosti. Konkrétně nás stmelila jedna nejmenovaná hudebně založená rodina z Těmic, která se rozhodla, že do všeho půjdeme na 200 procent.

Netrvalo to ani rok a už na jaře roku 2011 jsme si poprvé společně zazpívali na společné slavnosti našich farností – svátosti svatého přijímaní. A od té doby se už dělalo všechno jenom společně. Poslali jsme některé ze svých řad do Madridu na celosvětové setkání mládeže, podařilo se nám získat několik dalších přírůstků do našich řad, aktivně jsme se podíleli na farních akcích s ještě větším nasazením, uspořádali jsme adventní koncerty v kostele (díky tomu se splnilo několika členům scholy jejich velké přání), prošli jsme si společně už druhým „velikonočním obžerstvím“ (jak pojmenoval pan farář naše působení během velikonočních svátků), dokonce jsme se zúčastnili festivalu schol na sv. Hostýně a v anketě scholových písní jsme vyhráli internetovou soutěž s písní Venimus adorare eum.

Jednou z vrcholných akcí naší stmelené scholy se nepochybně stala svátost biřmování v minulém roce. Polovina scholy stála v kostele v roli biřmovanců, druhá  polovina (téměř celá) v roli kmotrů. A to si to ještě všichni odzpívali. Zpívá se nám spolu opravdu dobře a tak jsme se konečně rozhoupali a rozhodli se natočit CD. Jaký je výsledek? To už necháme na posouzení druhých. My všichni jsme si to velmi užili a nemůžeme se dočkat, až si podobnou akci zopakujeme.